1377483450

Polietilen tereftalat, polyester ailesine ait poli kondenzasyon metoduyla üretilen termoplastik bir malzemedir. Meşrubat, yiyecek ve içecek kapları, sentetik fiber gibi kullanım alanları vardır. Isıl işlenmesine bağlı olarak, amorf ve yarı-kristal malzeme olarak mevcuttur.

LOJİSTİK

LOJİSTİK NEDİR?

Lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi tüm süreçlerini ifade eder. Bir başka tanımla lojistik; doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde, doğru kalitede, rekabetçi bir fiyatla sağlamaktır. Dünyanın en büyük lojistik organizasyonu olan Tedarik Zinciri Uzmanları Konseyi’nin (Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP) tanımıyla lojistik; “Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler de dahil olmak üzere tüm ürünlerin ve ilgili bilgilerin çıkış noktasından varış noktasına kadar etkili ve verimli bir biçimde taşınması ve depolanması için gerekli prosedürleri planlama, uygulama ve denetleme sürecidir.

BORU HATLARI

Su, atık su, ham petrol, LNG, LPG ve uçak yakıtı gibi çeşitli malzemelerin dağıtımını sağlayan birçok kara ve deniz hatlarının kurulumu

 

Yapılan su şebekesi projeleri genel olarak; şebeke, depo, isale hatları, içme suyu pompa istasyonları, terfi hatları, kaptajlar, derin kuyular, gölet veya barajdan su alma yapıları ile ilgili çalışmalara ait metraj ve maliyetlerin çıkarılması işlerini kapsamaktadır.

Bu kapsamda gerekli olan harita ve jeoteknik (sondaj) çalışmaları da yapılmaktadır. Darendeli Holding, sahip olduğu tecrübe, teknik personel ve ekipmanlar ile her ölçekte su şebeke projesini ulusal veya uluslararası ölçekte yapacak kapasiteye sahiptir.

MADENCİLİK HİZMETİ

Madencilik hizmetlerimiz kapsamında, yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili olan tüm teknik destek çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp, ekonomik fayda sağlayacak duruma gelmesi sürecindeki tüm aşamalarda yer almaktayız. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal hammaddeyi sağlamaktır. Ekonomik önemi bulunan mineralleri rasyonel bir şekilde endüstriye sağlamak için geliştirilmiş tüm teknik desteği sağlamaktayız. Hizmet kapsamımız maden yataklarının aranması, projelendirilmesi, işletilmesi ve çıkarılan madenin zenginleştirilmesi ile ilgili işlemleri içermektedir.

GIDA VE TARIM

Tarım ürünlerinin tarladan çatala ulaşıncaya kadarki süreci dikkat, izleme ve doğruluk gerektirirler. Biz, riski azaltan, kaliteyi teminat altına alan ve verimliliği iyileştiren baştan sona tedarik zinciri hizmetleri yelpazesi sunuyoruz.

Riskinizi yönetmenize, işinizi daha iyi yürütmenize ve yükümlülüklerinizi yerine getirmenize:Tarım ve gıda tedarik zincirlerinizin her boyutu için tek başına ya da entegre bağımsız çözümler

Tüketicilerinizi korumanıza: Üretim öncesi noktasından üretime veya satış noktasına kadar

Karmaşık mevzuatlara uyum sağlayın:Tarımsal ürünler ve gıda üretimi ticaretine yönelik yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kurallar, düzenlemeler.